Patrik Trnovec

  • absolvent študijného programu psychológia z akademického roka 2015/2016
  • psychológ Zboru väzenskej a justičnej stráže v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku

Určite ste sa s tým už niektorí stretli, prípadne tomu možno čelíte práve teraz. Rázcestie, kde sa od nás očakáva, ktorým smerom sa vydáme a aké miesto v živote zaujmeme. Pár rokov dozadu som sa na rázcestí ocitol aj ja. V tomto období sa mi zrodila v hlave myšlienka na štúdium psychológie. Asi intuícia, pretože dovtedy som o psychológii vedel sotva malý zlomok, no nejakým spôsobom mi tento odbor začal byť blízky. Nikdy som neľutoval rozhodnutie ísť študovať psychológiu. Vďaka štúdiu som si zdokonalil kritické myslenie, ktoré je také potrebné v našom svete plnom zhonu, kde sme zaplavení veľkým množstvom informácií. Osvojil som si nádherné vlastnosti, ako empatiu a súcit, do ktorých sa neustále snažím prenikať a zdokonaľovať ich. Rovnako mi štúdium pomohlo lepšie sa orientovať v sebe samom, vo svojej mysli, emóciách a vzťahoch s druhými ľuďmi, ktorých vysokú kvalitu pokladám za nosný pilier našej spoločnosti.

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku už navždy ostane miestom, na ktoré s láskou spomínam. Moja poklona patrí skvelým pedagógom, ktorých vľúdnosť a nesmierna trpezlivosť mi boli veľkou podporou počas štúdia. Pomáhali mi pri formovaní mojej osobnosti a s ochotou sa so mnou delili o svoje poznatky a cenné informácie. Aj samotné prostredie fakulty na mňa pôsobilo veľmi harmonicky a priateľsky a možno práve preto som tam trávil niekedy až príliš veľa času.