Našu fakultu tvoria predovšetkým konkrétni ľudia. Študenti, vyučujúci, zamestnanci. Okrem kvalitného vzdelávania v modernom prostredí sa preto na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku usilujeme hlavne o individuálny prístup v rodinnej atmosfére. Našou hrdosťou sú šikovní a úspešní študenti a absolventi. Zaujímajú vás ich príbehy?

Iveta Kloptová, absolventka

Štúdium na FF KU je naozaj výborná voľba, pretože sa môžete učiť od tých najlepších.

Richard Vojtas, absolvent

„Nie je nič lepšie, ako keď sa študent cíti na vysokej škole ako doma.

Príbehy absolventov

Prečo a čo študovať na FF KU

Kvalitné a flexibilné štúdium

FF KU patrí medzi najlepšie fakulty v oblasti humanitného vzdelávania na Slovensku, čo dokladajú pozitívne hodnotenia zo strany Akreditačnej komisie SR i agentúry ARRA z minulosti, ale tiež aktuálne výsledky prieskumu SAAVŠ. Flexibilné nastavenie štúdia na fakulte vám umožňuje vybrať si čo, ako a kedy sa budete učiť. Vy si volíte štúdium jedného odboru, medziodborového štúdia alebo štúdium učiteľských kombinácií. Vy si vyberáte zo širokej ponuky predmetov, spôsob štúdia či dokonca absolvovanie časti vášho štúdia v zahraničí na jednej z mnohých partnerských univerzít. 

Osobnostný rozvoj 

Štúdium na FF KU vám poskytne príležitosť rozvíjať svoje záujmy, naučiť sa nové zručnosti, stretávať sa so zaujímavými ľuďmi a obohacovať váš duchovný život. Fakulta podporuje rôznorodé aktivity, takže sa budete môcť realizovať vo výskume, získať skúsenosti v študentských médiách (časopis Zumag, rádio Pulz, televízia Unica), zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti, aktivít UPaC či angažovať sa v divadelnom alebo folklórnom súbore.

Individuálny prístup, rodinná atmosféra, dobré vzťahy

Na fakulte sa študenti navzájom i so svojimi vyučujúcimi dobre poznajú aj vďaka pravidelným katedroviciam či exkurziám. Štúdium v menších vyučovacích skupinách prináša viac príležitostí pre bezprostrednú interakciu a dobré vzťahy. Namiesto splynutia s davom vo veľkých prednáškových sálach budete mať osobný kontakt s učiteľom a váš názor v diskusii určite nezanikne. Napomôže vám to lepšie a efektívnejšie realizovať váš potenciál.

Moderný univerzitný campus

Campus Katolíckej univerzity patrí medzi najmodernejšie univerzitné areály na Slovensku. Nová a priestranná univerzitná knižnica, dobre vybavené internáty, komfortné učebne, univerzitná kaplnka, výborné stravovacie možnosti a blízkosť nákupných možností robí život na fakulte príjemnejším.

Atraktívny región

Ružomberok a okolitý Liptov ponúkajú pestrú paletu možností na príjemné trávenie voľného času. V regióne sa nachádza množstvo historických (napr. Vlkolínec, zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, gotický kostolík v Ludrovej či archeoskanzen Havránok) a prírodných (napr. Veľká Fatra, Nízke Tatry, Liptovská Mara)  zaujímavostí. Liptov je jednoducho top región Slovenska, ak ide o letnú i zimnú turistiku a športy či termálne kúpaliská.


Filozofická fakulta KU v roku 2022/2023 otvára nasledovné bakalárske študijné programy:

 • JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM
  • anglistika a amerikanistika
  • filozofia
  • história
  • psychológia
  • žurnalistika
 • MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM (neučiteľské štúdium kombinácie dvoch rovnocenných odborov – uchádzač si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z týchto študijných odborov)
  • anglistika a amerikanistika
  • filozofia
  • história
 • UČITEĽSKÉ ŠTÚDIUM (uchádzač si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z týchto predmetov alebo kombinovať s predmetom z ponuky PF KU)
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
  • učiteľstvo filozofie
  • učiteľstvo histórie
  • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
  • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

Top