Eva Phanvanová

  • absolventka študijného programu psychológia z roku 2014/2015
  • v súčasnosti Training Coordinator v The Student Hotel (Amsterdam)

Ľudská psychika je fascinujúca oblasť, ktorú som túžila preskúmať na univerzitnom leveli. Štúdium ľudských vied však nie je len otázkou akademického štúdia, ale predstavuje osobný dotyk s oblasťou, ktorá je stále pomerne neprebádaná a vyžaduje si citlivosť a porozumenie. Z tohto dôvodu bola Filozofická fakulta KU v Ružomberku jasnou voľbou vďaka profesionálnemu učiteľskému zboru s jedinečným prístupom k študentom a snahou o vštepenie kvalít dobrého psychológa.

Katedra psychológie FF KU v Ružomberku nadšene podporuje študentské projekty ako psychokiná, diskusie a workshopy, ktoré zoceľujú kolektív a napomáhajú vzdelávaniu. Mojím najväčším úspechom bola organizácia medzinárodnej EFPSA konferencie na pôde FF KU v Ružomberku s neoceniteľnou podporou samotnej fakulty a katedry.

Človek získa len vtedy, keď investuje a FF KU v Ružomberku mi zakaždým otvorila dvere k rastu, po ktorom som túžila. To ma priviedlo k štúdiu na University of Sussex, kde som získala magisterský titul z oblasti kognitívnej neurovedy a svoje poznatky som aplikovala počas stáže v Sackler Centre for Consciousness Science, kde som sa venovala experimentom vo virtuálnej realite. Moje kroky ma nakoniec zaviedli až do Holandska, kde pracujem ako Training Coordinator v The Student Hotel. Keďže mám na starosti e-learning zamestnancov, uplatňujem vedomosti z neformálneho a zážitkového vzdelávania spolu s poznatkami z neurovedy o efektívnych technikách učenia sa. 

Top