Sidónia Ilečko

  • absolventka študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a filozofie z roku 2011/2012
  • zástupkyňa riaditeľky na Súkromnej základnej škole, Slobody 1 v Košiciach

Keď nad tým uvažujem, slovo bolo so mnou už od začiatku. Ako dieťa som sa túžila stať strážcom toho slova. Už vtedy som sa ako malá hrala s triednymi knihami a obdivovala prácu učiteľov. Mala som šťastie, pretože som dostala priestor a dokázala ho využiť. Od piatich rokov recitácie, od desiatich herectvo a počas univerzitných čias aj réžia vlastného divadla. Práve Katolícka univerzita kľúčovo dopomohla k realizácii. Stretla som skvelých študentov, ktorí hrali a pracovali, no hlavne som stretla vedenie katedry slovenského jazyka a literatúry a filozofickej fakulty, ktoré malo záujem a podporovalo, čo som vracala angažovanosťou a úspechmi na súťažiach. Pracovali sme veľa, no videli sme výsledky. 

Okrem umeleckej a vedeckej činnosti ma však baví so slovom aktívne pracovať ako pedagóg. Nielen ovládať, ale aj vysvetliť. Uznať klasiku, no zakaždým hľadať nové cesty. Vyučujem slovenský jazyk a literatúru a asi neexistuje časť tohto odvetvia, ktorá by ma nebavila. Okrem toho riadim školský debatný klub, ktorý má aj napriek krátkemu pôsobeniu výrazné úspechy. Som umelecko-analytická duša s manažérsko-marketingovými zručnosťami. Náš jazyk nie je jednoduchý, no správne základy svedčia o kultivovanosti človeka. Dnes o sebe môžem povedať, že mám za sebou riadny kus cesty. Vždy som mala záujem a vášeň pre umenie, lingvistiku a pedagogiku, no okrem toho, že to objavili moji rodičia, to objavila tiež univerzita. Katedra slovenského jazyka a literatúry a hlavne doktorka Príhodová majú nos na ľudí, je ich tam však viac takých, ktorí na vás čakajú. Choďte a nechajte sa unášať krásou umenia a vedy. Tie roky boli neskutočné a bez nich, resp. inde, by som to nedosiahla. Ďakujem vám všetkým…

Top