Miroslav Gejdoš

  • absolvent študijného programu žurnalistika z akademického roka 2013/2014
  • v  súčasnosti hovorca Stredoslovenskej distribučnej, a. s.

Celé päťročné štúdium žurnalistiky hodnotím pozitívne z hľadiska procesu vyučovania, prístupu pedagógov, technického zázemia fakulty, ale aj neformálnych stretnutí a nadobudnutých skúseností. Katedra žurnalistiky, ale aj fakulta a celá univerzita majú čo ponúknuť každému. Je len na samotnom študentovi, či využije ponúknutý potenciál na svoj ďalší individuálny rozvoj. Pokiaľ má študent záujem, Katedra žurnalistiky FF KU je dobrým zázemím pre štart profesionálnej kariéry. Podmienkou je, aby sa nespoliehal len na to, čo sa mu bude ponúkať, ale aj sám musí už počas štúdia vyhľadávať príležitosti, zbierať nové skúsenosti a vytvárať si sieť užitočných kontaktov.

Vďaka vedomostiam z katedry som popri štúdiu mohol spolupracovať s viacerými regionálnymi médiami. Nielen počas povinnej praxe, ale aj dobrovoľne. Vďaka tomu som mohol konfrontovať teóriu s praxou a komplexne sa rozvíjať v odbore žurnalistiky. Ako sa neskôr ukázalo, bolo to pre moje ďalšie smerovanie kľúčové. Redakcia týždenníka MY Liptovské noviny, s ktorou som spolupracoval takmer od začiatku štúdia, sa neskôr stala mojím prvým zamestnávateľom. Po troch rokoch v regionálnom týždenníku prišla ponuka pracovať ako hovorca energetickej spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., kde pôsobím od roku 2017. 

Top