Iveta Kloptová, absolventka

Štúdium na FF KU je naozaj výborná voľba, pretože sa môžete učiť od tých najlepších.